Automobilové přívěsy Nakupujte příslušenství Přívěsy Inzerce online

Virtuální obchod s novými automobilovými přívěsy Kolumna24 s možností porovnání různých modelů vozidel pro přepravu bez opuštění vašeho domova. Připravili jsme pro vás zejména atraktivní nabídku celé řady přívěsů s plnou charakteristikou a vizuální prezentací jednotlivých modelů. Na webu obchodu Kolumna24 najdete praktické tipy, jak si v obchodě zakoupit přívěs za auto a jak splnit všechny formality. Kromě toho je pro každý model přívěsů osobních automobilů připraven ceník příslušenství.

Přívěs za auto - Obchod s přívěsy Kolumna24 - Vnitřní rozměry Kapacita Přívěs za auto - Skupina Kolumna24


Přívěs za auto Neptun Rustik N7-236 rt [GN099]

2800 PLN (incl. TAX)  •  2 dostupné produkty

Vnitřní rozměry: 236 x 129 x 40 cm
Hmotnost přívěsu: 165 kg
Kapacita: 585 kg
Velikost kola: 165/70 R13
Nosnost pneumatik: 437 kg
Počet náprav: 1x750 kg
Pružina / tlumič: Ne

Přívěs za auto Neptun Rustik N7-263 rt [GN158]

3200 PLN (incl. TAX)  •  2 dostupné produkty

Vnitřní rozměry: 263 x 129 x 40 cm
Hmotnost přívěsu: 180 kg
Kapacita: 570 kg
Velikost kola: 165/70 R13
Nosnost pneumatik: 437 kg
Počet náprav: 1x750 kg
Pružina / tlumič: Ne

Přívěs za auto Neptun Rustik N7-236 rtr resor [GN190]

3300 PLN (incl. TAX)  •  1 dostupný produkt

Vnitřní rozměry: 236 x 129 x 40 cm
Hmotnost přívěsu: 175 kg
Kapacita: 575 kg
Velikost kola: 165/70 R13
Nosnost pneumatik: 437 kg
Počet náprav: 1x750 kg
Pružina / tlumič: Ne

Přívěs za auto Neptun Pro N7-236 prr resor [GN180]

3450 PLN (incl. TAX)  •  Vyprodáno

Vnitřní rozměry: 236 x 129 x 45 cm
Hmotnost přívěsu: 180 kg
Kapacita: 570 kg
Velikost kola: 165/70 R13
Nosnost pneumatik: 437 kg
Počet náprav: 1x750 kg
Pružina / tlumič: Ne

Přívěs za auto Neptun Pro N7-263 prr resor [GN182]

3500 PLN (incl. TAX)  •  Vyprodáno

Vnitřní rozměry: 263 x 129 x 45 cm
Hmotnost přívěsu: 200 kg
Kapacita: 550 kg
Velikost kola: 165/70 R13
Nosnost pneumatik: 437 kg
Počet náprav: 1x750 kg
Pružina / tlumič: Ne

Přívěs za auto Neptun Rustik N7-263 rtr resor [GN192]

3400 PLN (incl. TAX)  •  Vyprodáno

Vnitřní rozměry: 263 x 129 x 40 cm
Hmotnost přívěsu: 190 kg
Kapacita: 560 kg
Velikost kola: 165/70 R13
Nosnost pneumatik: 437 kg
Počet náprav: 1x750 kg
Pružina / tlumič: Ne

Přívěs za auto Neptun Rustik N7-263 2 rt [GN149]

3900 PLN (incl. TAX)  •  Vyprodáno

Vnitřní rozměry: 263 x 129 x 40 cm
Hmotnost přívěsu: 240 kg
Kapacita: 510 kg
Velikost kola: 155/70 R13
Nosnost pneumatik: 387 kg
Počet náprav: 2x750 kg
Pružina / tlumič: Ne

Obchod s přívěsy


Automobilové přívěsy - jednonápravové a biaxiální přívěsy obchod Kolumna24


Za účelem poskytnutí cenných poznatků o automobilových přívěsech jsem se rozhodl připravit hromadnou publikaci popisující konstrukci, vybrané aspekty používání a servisu různých vozidel určených pro přepravu zboží a pro cestování pro turistické účely. Zpravodajská služba Kolumna24 doposud publikovala zhruba tucet článků v podobě průvodců pro přívěsy, ve kterých byl kladen důraz pouze na určitý rozsah znalostí a v této oblasti to úplně nevyčerpává. Přišel však čas připravit kolektivní publikaci, ve které budou podrobně vysvětleny všechny důležité vlastnosti přívěsů a nedávno populárních karavanů.

Přívěsy automobilů jsou jedním z nejekonomičtějších způsobů přepravy objemného zboží, které nelze přepravovat v osobním automobilu. Pracujete na zahradě kolem domu, potřebujete vynést odpadky nebo přepravit dlouhý nebo široký předmět, nebo potřebujete univerzální a levné vozidlo pro přepravu ve vaší společnosti ?! K tomu se používají přívěsy pro automobily.

Podle právní definice - přívěs je vozidlo bez namontovaného motoru, které je uzpůsobeno pro připojení k jinému vozidlu, přičemž vozidlo je chápáno jako dopravní prostředek určený k jízdě po silnici. V běžném jazyce se výraz přívěsy automobilů často používá k zdůraznění jejich silného spojení s osobními automobily / dodávkami. Tato fráze se často používá u lehkých přívěsů, aby se odlišily od nákladních nebo zemědělských přívěsů.

Podle jasně stanovených předpisů nesmí délka přívěsu překročit 12 metrů. Polské právo také rozlišuje návěsy, tj. Vozidla, z nichž některá spočívají na motorovém vozidle a toto vozidlo nakládají. Kombinace vozidel sestávajících z motorového vozidla (také autobusu) a přívěsu může mít maximální délku 18,75 metrů.

Obchod s přívěsy pro automobily - přívěsy pro automobily Łódź Kolumna24


Než přejdeme k jednotlivým tématům týkajícím se přívěsů, rád bych každému čtenáři doporučil svůj automobilový obchod Kolumna24. Maloobchod se nachází v Przygoń (obec Dobroń) na ulici Łąkowa 3 v Lodžském vojvodství. Přívěsy Neptun jsou v současné době k prodeji a brzy se objeví další výrobce. Pokud hledáte vybraný model, podívejte se na popis jednotlivých přívěsů na náměstí.

Typy přívěsů v závislosti na účelu, hmotnosti a konstrukci


Při zahájení našeho dobrodružství v poznávání přívěsů za automobily bude většina informací zveřejněných v tomto veřejném ebooku vycházet z polské legislativy a našich vlastních zkušeností. Pomocí dostupného informačního prostoru portálu Kolumna24 se pokusím představit nejdůležitější problémy pro lidi, kteří právě plánují nákup nového přívěsu. Budou z toho těžit také lidé, kteří v současné době používají přívěsy. V druhém případě se příslušné informace pravděpodobně budou týkat servisu a oprav vad přívěsů automobilů i karavanů.

Rozlišujeme mnoho typů automobilových přívěsů v závislosti na jejich účelu, konstrukci a celkové hmotnosti, což v konečném důsledku ovlivní jejich každodenní používání v práci. Všechny tyto divize jsou navrženy tak, aby pomohly zúčastněným stranám vybrat správný typ přívěsu ke koupi, který nakonec splní jejich očekávání.

Na rozdíl od motorových vozidel není konstrukce přípojných vozidel tak složitá a sestává z několika základních konstrukčních prvků. Prvním je rám přívěsu automobilu, na kterém je namontován nákladový prostor (tělo přívěsu). Druhým prvkem je podvozek, který se skládá z nápravy přívěsu s koly, a třetím prvkem je oj s kulovým závěsem pro tažný hák. Kromě toho by měla být přidána elektrická instalace s osvětlením, která musí splňovat všechny normy v technických podmínkách umožňujících jízdu vozidel po veřejných komunikacích.

Ojeté přívěsy a nové se zárukou výrobce


První rozdělení automobilových přívěsů je rozděluje na nová vozidla a použité přívěsy. V zásadě zde není nutná další diskuse, protože čtenář je schopen určit, zda kupuje nový přívěs nebo sekundární produkt. Je však třeba věnovat pozornost praktickému problému ceny ojetého přívěsu ve vztahu k novému vozidlu. Při analýze trhu ojetých bezmotorových vozidel v Polsku je nejvíce patrná relativně vysoká cena ojetých přívěsů, v mnoha případech téměř srovnatelná s cenami nového karavanu (bez rozdělení na značku a model). Osobně mluvit s lidmi, kteří byli ve fázi nákupu přívěsu, učinili totéž. Možná je to způsobeno skutečností, že prodejci chtějí získat zpět dříve investované peníze ...? Při nákupu přívěsů ojetých automobilů musíte ještě vzít v úvahu možné náklady na opravu závad, které se mohou objevit krátce po nákupu. Při nákupu nového přívěsu k automobilu kromě hmotného předmětu však dostáváme také několikaletou záruku výrobce na zakoupené zboží a kvalitu zpracování v kombinaci s bezporuchovým používáním v následujících letech.

Lehké a těžké přívěsy, bez ohledu na počet náprav


Rozdělení automobilových přívěsů na lehké a těžké přívěsy je důležitým bodem, s nímž se budoucí uživatel vozidel pro přepravu objemného zboží musí seznámit. Faktorem, který ovlivňuje toto rozdělení, je celková hmotnost vozidla, kterou lze nejsnadněji definovat jako součet nosnosti přívěsu a pohotovostní hmotnosti vozidla. A tak jsou všechny přívěsy, bez ohledu na jejich konstrukci, jejichž celková přípustná hmotnost je menší nebo rovna 750 kg, označovány jako lehké přívěsy. Na druhou stranu jsou přívěsy s celkovou hmotností nad touto hodnotou těžká vozidla, která podléhají vyšším požadavkům.

Nakonec se většina lidí, kteří plánují koupit přívěs automobilu, rozhodne pro výběr lehkých vozidel kvůli nízkým provozním nákladům, splnění formálních požadavků a ceně samotného přívěsu. Vzhledem k tomu, že těžké přívěsy musí mít vhodné konstrukční prvky ve formě například brzdného zařízení, je jejich cena výrazně vyšší než u lehkých přívěsů. U lehkých přívěsů navíc hovoří další výhoda. Podle platných předpisů v Polsku jsou přívěsy s celkovou hmotností do 750 kg osvobozeny od pravidelných technických zkoušek na diagnostických stanicích. To samozřejmě uživatele nezbavuje povinnosti provádět kontrolu sám!

Automobilové nákladní přívěsy s bočnicemi pro osobní automobily


Jedná se o nejoblíbenější přívěsy zakoupené v naší zemi, které zahrnují standardní vozidla s deskami, bez rozdělení na počet náprav a celkovou přípustnou hmotnost. Přívěsy pro lehká auta mohou mít různé účely, což může částečně ovlivnit jejich jedinečnou strukturu. Tato kategorie zahrnuje několik podtypů, jako jsou skříňové přívěsy, přívěsy pro přepravu motocyklů, přívěsy pro přepravu lodí a vodních skútrů nebo speciální přívěsy se zcela jedinečným designem.

Přívěsy pro automobily, nízkopodlažní plošiny - přívěsy pro přepravu vozidel


Zpravidla označujeme přívěsy automobilů, které byly zkonstruovány k přepravě jiných vozidel nebo velkého vybavení. Do této kategorie automobilových přívěsů jsem zahrnul také nízkopodlažní plošiny, které však lze také klasifikovat jako nákladní přívěsy a považovat je za skříňové přívěsy. Pro účely této publikace a zdůraznění této rozmanitosti jsem se však rozhodl dát je dohromady s přívěsy automobilů.

Konstrukce jednonápravových a dvounápravových přívěsů


Po všeobecné znalosti typů přívěsů pro automobily se zde zaměříme na jejich konstrukci. Tuto kapitolu zcela omezíme na karavany, ponecháme prostor pro širší popis karavanů dále v této publikaci. Bez ohledu na to, zda se chystáme vyzvat lehký přívěs nebo těžký návěs, jejich základní struktura je následující. Mění se pouze podrobné požadavky na rozměry jednotlivých prvků a umístění světelných a reflexních prvků.

Rám přívěsu automobilu a nosná konstrukce


Základním prvkem konstrukce přívěsu a návěsu automobilu je jeho rám, který spojuje všechny konstrukční prvky vozidla. Je k němu připevněna náprava a oje a na ni je namontován nákladový prostor a v případě plošin přímo podlaha (někdy obklopená malými stranami) nebo karoserie v karavanu. Z hlediska lehkých přívěsů je nejběžnější rám svařen z uzavřených profilů nebo profilu ve tvaru písmene U na obdélníkovém půdorysu. V každém přívěsu automobilu jsou příčky, a to buď na uzavřených profilech, nebo ve tvaru písmene U, a jejich počet závisí na délce nákladového prostoru - čím delší je skříň, tím více příček. Některé modely také používají podélný paprsek ve středu vozidla, počínaje ojí nebo zepředu skříně a končící u zadního paprsku.

Ve srovnání s jinými prvky, které tvoří konstrukci přívěsu automobilu, je rám ve výchozím nastavení nejodolnějším prvkem. Málokdy se stane, že by došlo k nějaké poruše, za předpokladu, že dodržíme stanovené hodnoty zatížení a samotné vozidlo se nedostane k nehodě. Dnešní konstrukce automobilových přívěsů jsou vyráběny v profesionálních továrnách, které splňují konkrétní certifikáty kvality, takže osobně jsem neslyšel o žádných případech trhlin ve svarech nebo jiných spojovacích prvcích. Ve skutečnosti má ohnutí rámu v přívěsu automobilu v důsledku nehody nebo jiné nešťastné události automaticky za následek sešrotování přívěsu automobilu. Vychýlení rámu může mít negativní dopad na podvozek, což bude mít za následek, že vozidlo nebude správně vedeno vzhledem k nápravě. Opravovat lze pouze bodová promáčknutí, která neovlivňují žádnou část podvozku.

Na trhu existuje mnoho výrobců automobilových přívěsů, jejichž základní struktura se od sebe neliší. Při připojení oje k rámu mohou nastat vizuální rozdíly. Část konstrukce má trvale přivařenou nebo přišroubovanou oj k rámu. U některých modelů s výklopným boxem je oj připevněna k rámu zespodu ve speciálních držácích na čepech. Potom je v přední části skříně další úchyt, který táhne skříň k oji. Opěrné kolo (manévrovací kolo) je obvykle připevněno k oji pomocí speciální svorky a někdy je namontován také speciální držák rezervního kola.

V zadní části rámu je u standardních lehkých automobilových přívěsů nebo automobilových věží, kde je podlaha nastavena na výšku přibližně 50 cm a vyšší, zadní paprsek. Je namontován na spodní straně rámu, který je primárně určen k ochraně proti přejetí jiným vozidlem pod přívěsem. Kromě toho výrobci přívěsů používají tento prvek k připevnění světel a SPZ. U nízkopodlažních přívěsů s plošinou není namontován žádný zadní paprsek, zatímco světla a deska jsou namontovány na bocích vozidla a ponechávají prázdné místo po celé šířce podlahy.

U lehkých automobilových přívěsů lze také v zadní části rámu na jeho vnějších stranách namontovat vertikální podpěry pomocí speciální svorky. Díky nim můžeme po vyjmutí přívěsu z tažného háku pomocí předního manévrovacího kola stabilizovat přívěs vodorovně. Kromě toho lze použít další podpěry nejen pro vyrovnání, ale také pro zvednutí přívěsu ze země, aby se nepřenášela celá váha vozidla na pneumatiky. Stejnou roli hrají trvale instalované podpěry v karavanech. Tam je však struktura podpěr odlišná kvůli mnohem větší hmotnosti cestovních vozů. Hrají podobnou roli, stabilizují a odlehčují podvozek vozidla. Spodní podpěry v karavanech jsou postaveny na principu šnekového šroubu, který otočením doprava doleva sklopí nebo zvedne podpěrnou nohu.

Odpružení a podvozek (kola a náboje s ložisky), nájezdová brzda v přívěsech automobilů


Efektivní ovládání zavěšení a podvozku v přívěsu zvyšuje komfort cestování, bezpečnost při řízení a snižuje opotřebení jednotlivých konstrukčních prvků. Odpružení v přívěsu automobilu, stejně jako v motorových vozidlech, je navrženo tak, aby snižovalo otřesy při přepravě zboží po nerovném povrchu. V závislosti na typu přívěsu a modelu se používají různé typy zavěšení, které jsou spojeny s rámem karavanu. Přívěsy automobilů používají odpružení s nebrzděnou řízenou nápravou, nebrzděnou nápravu na pružině / tlumiči, brzděnou nápravu a nájezdovou brzdu.

Typ zavěšení v karavanu a karavanu závisí na jeho celkové hmotnosti, která je podrobně definována předpisy silničního provozu a technickými podmínkami pro vozidla. Nejprve si zodpovíme základní otázku, v jakých případech by měla být použita brzda a brzděná náprava v přívěsech! Podle předpisů je u těžkých přívěsů, jejichž přípustná celková hmotnost přesahuje 750 kg, povinná instalace brzdy a brzděné nápravy. Předpisy povolují instalaci setrvačné nebo nájezdové brzdy u přívěsů s celkovou hmotností 3,5 tuny. Musí být splněna ještě jedna podmínka, a to GVW motorového vozidla musí být vyšší o 1,33 ve vztahu k GVW přívěsu.

U zavěšení s pružinou a tlumičem nárazů, kde náprava není trvale přišroubována k rámu, se používají pryžové pružinové prvky (nárazníky). jedná se o další prvek používaný v tomto typu zavěšení a nejčastěji se používá u lehkých přívěsů. Nárazníky jsou namontovány na horní straně nápravy. Podporují činnost pružin a tlumičů nárazů a chrání rám při plném zatížení ložného prostoru během jízdy, aby prvky nápravy nenarazily na podlahu přívěsu.

Oj s kulovým závěsem a opěrným kolem


Prvním prvkem, který se zde má vyměnit, je brzdový systém, protože je-li přítomen v přívěsu automobilu, je vždy připojen k nápravě přívěsu. Brzda je povinná u všech modelů přívěsů s celkovou hmotností nad 750 kilogramů. Můžete také najít modely lehkých vozidel s nainstalovaným nájezdovým zařízením, ale jsou v menšině kvůli vysokým nákladům na nákup. Nájezdová brzda v přívěsu automobilu je instalována z bezpečnostních důvodů a jejím úkolem je odlehčit tažné vozidlo během brzdění.

Oj v přívěsu automobilu je prvek, který spojuje přívěs s tažným vozidlem. Mnoho výrobců používá různá řešení, ale u většiny modelů má tvar šipky a končí kulovým hákem.

U lehkých automobilových přívěsů je kulový závěs WW 8 namontován na oji o průměru koule 50 mm. Kulový závěs WW8 je určen pro použití v přívěsech s centrální nápravou s přípustným celkovým zatížením na nápravu 800 kg a svislým zatížením 75 kg. Kulový závěs je k dispozici v různých provedeních oje s kulatými, čtvercovými nebo spojkami ve tvaru písmene V. Všechna pohyblivá ložiska a čepy musí být vždy lehce naolejovány tukem, aby byla zajištěna správná funkce kulového závěsu. Jedná se o prvek, který nelze v případě poruchy demontovat. Z důvodu bezpečnosti za jízdy by měl být v případě poškození kulového závěsu určitě vyměněn za nový.

Opěrné kolo, neboli také manévrovací kolo, je namontováno na oji přívěsu a jeho úkolem je usnadnit manévrování s vozidlem po jeho uvolnění z tažného háku. Mohou být také použity ke stabilizaci přívěsu a k vyrovnání přívěsu při delších zastávkách. Konstrukce každého opěrného kola je navzájem podobná. Je třeba si uvědomit, že existuje několik typů tohoto prvku vybavení přívěsu. U lehkých přívěsů, kde se používá maximální přípustná hmotnost, se používají kola s nižším tlakovým odporem. U těžkých nákladních přívěsů nebo karavanů jsou opěrná kola odolnější. Opěrné kolo pro přívěsy automobilů se skládá z kliky, čepu se závitem, vnitřní a vnější trubky a silničního kola. Jedná se o prvek, který lze regenerovat, pokud je poškozena součást.

Elektřina a osvětlení v automobilových přívěsech


Elektřina přívěsu automobilu se skládá z kabeláže se zástrčkou pro napájecí zásuvku tažného vozidla, kombinovaných světel a obrysových světel a reflexních prvků. Umístění kombinovaných svítilen, obrysových světel a reflektorů a také typ osvětlení je velmi přesně popsán v podmínkách přijetí vozidla do provozu. Vliv na správné umístění - bílých předních světel (obrysových světel) a případně červených zadních značek, povinných kombinovaných světel a výše zmíněných odrazek po stranách karavanu závisí na výšce, šířce a délce karavanu nebo karavanu.

Tažení přívěsu, připojení a kontrola světel


Tažení lehkých přívěsů nebo karavanů je velmi důležitá otázka z hlediska bezpečnosti silničního provozu a vyžaduje praxi v pohybu v sadě vozidel, proto jsem se rozhodl oddělit samostatnou kapitolu. Zde se pokusím na základě svých zkušeností a obecných pravidel silničního provozu představit čtenáři, na co by měl věnovat pozornost. V zásadě bude tažení lehkého přívěsu nebo karavanu sestupovat k podobným činnostem, které předcházejí samotné jízdě, a také k pečlivé pozornosti ve fázi samotného pohybu po veřejných komunikacích. Tato kapitola se dále bude zabývat pravidly silničního provozu, která se týkají práv, která by měl mít řidič při tažení přívěsu automobilu.

Než začnete řídit přívěs automobilu, stojí za to osvojit si základní návyky, kterými je kontrola vozidla, a tím myslím připojení přívěsu k tažnému vozidlu, kontrola světel a vizuální kontrola technického stavu přívěsu. Při připojování přívěsu nejprve položte zajišťovací kabel na kulový hák nebo na závěs dostupný na háku. Poté nasaďte oko oje na tažný hák a ujistěte se, že je správně upevněno. Na závěsu jsou značky, které jasně ukazují, že je přívěs automobilu zajištěn. Západka by měla být zajištěna. Nakonec byste měli ručně zkontrolovat pokus o odpojení oje od tažného háku pokusem zvednout přívěs uchopením oje. V posledním kroku připojte elektrickou zástrčku z přívěsu automobilu k háčkové zásuvce. Při odpojování je velmi důležité netahejte za kabel. Nezapomeňte také před jízdou zvednout opěrné kolo namontované na oji přívěsu automobilu.

V dalším kroku byste měli zkontrolovat funkci světel v přívěsu automobilu a zjistit, zda je vše funkční. Absence brzdových světel a směrových světel může mít za následek kolizi nebo nehodu. Existuje několik důvodů selhání osvětlení přívěsu. Je možné, že zástrčka (7pinová nebo 13pinová) byla do zásuvky zasunuta nesprávně, ne podle standardního nastavení. Nepracující světla mohou být způsobena nedostatečným kontaktem s kolíky a zásuvkami. Zkontrolujte znečištění. Kabel je často poškozen nebo jsou vodiče odpojeny uvnitř zástrčky. Například hlavní kabel nebo kabely vedoucí k lampové jednotce jsou zkorodované nebo odtržené. Poté můžete zkontrolovat vyhoření žárovek. Je to také jedna z příčin poruch osvětlení automobilových přívěsů.

Nedostatek osvětlení v přívěsu může být také způsoben chybami samotného tažného vozu. U nepoužívaných zásuvek jsou často znečištěné nebo mají vady. Poté byste měli vyčistit zásuvku a zkontrolovat, zda jsou všechny vodiče správně připojeny. Jako poslední možnost přejděte do autoservisu. Je důležité, aby přípojky v zásuvce vedle automobilu byly připojeny na stejných vývodech jako v zástrčce v přívěsu. Schéma připojení je předdefinováno. Často majitelé vozidel nechávají vyměnit své kolíky a selhává osvětlení.

A konečně, než se vydáte na cestu s naloženým přívěsem, měli byste zkontrolovat utažení šroubů zajišťujících kola s náboji. Jako poslední možnost je utáhněte vhodným klíčem. Rovněž stojí za to zkontrolovat šrouby každých 500 kilometrů, zda nejsou uvolněné.

Je pravda, že v případě menších skříňových přívěsů není tak velká potřeba instalovat další boční zrcátko, stojí za to vybavit se takovým výrobkem v dlouhých karavanech nebo dlouhých kládách. Vnější zpětné zrcátko by mělo být namontováno vpravo a vlevo, aby bylo snazší změnit jízdní pruh nebo při couvání s připojeným přívěsem automobilu. Dodatečné boční zrcátko by mělo být použito zejména v situacích, kdy je tažený přívěs širší než tažné vozidlo.

Standardně nemá každý přívěs automobilu Neptun rezervní kolo (jedná se o zvlášť placenou možnost ). Při dlouhých cestách se však doporučuje vybavit kolečkem a zvedákem. Rezervní kolo lze přepravovat na přívěsu na speciálních montážních konzolách našroubovaných na oji nebo na bočních deskách.

Servis přívěsů automobilů - péče a údržba komponentů


Jako každé vozidlo, i přívěs do auta vyžaduje údržbu jednotlivých komponentů, zvláště když jej často používáme v probíhajících pracích. Koneckonců, přirozené opotřebení jednotlivých komponent, které mají určitou životnost, je nevyhnutelné. Naše postupy péče a údržby, a zejména aktuální vizuální kontrola, by měly být prováděny čím častěji, tím více nákladu přepravujeme. Možná to není místo pro takové komentáře, ale značný počet lidí, kteří mají přívěs, mnohonásobně překročí nosnost, což má významný dopad na celou konstrukci přívěsu. Každý přívěs do auta by měl být řádně a pravidelně udržován, aby byla zachována jeho účinnost po mnoho let. Je důležité, aby se každý přívěs používal v souladu se zamýšleným účelem a v souladu se všemi normami. Každý přívěs by měl být čištěn vodou, zejména po dokončení přepravy agresivních látek. Všechny prvky přívěsu mohou být navíc pokryty vrstvou neutrálního vosku - boky a oj. Kuličková tyč musí být navíc pravidelně čištěna. Zkontrolujte, zda není žádná hra, kterou je třeba opravit. Pokud je mezi koulí a tažnou tyčí vůle, zkontrolujte příčinu a opotřebené díly okamžitě vyměňte. Nepoužívejte držák závěsu k tažení nebo řízení přívěsu. Kulový závěs na oji přívěsu musí být vždy namazán tukem.

Také stojí za to úspěšně uložit přívěs automobilu v pohodlném prostředí pro vozidlo. Pokud chcete přívěs na delší dobu znehybnit, doporučujeme jej umýt a chránit tenkou vrstvou konzervačního prostředku z plechu. Kromě toho stojí za to umístit přívěs pod střechu, aby nezabíral velkou plochu, můžete přívěs položit svisle na tvrdý podklad a spočívat na speciálních podpěrách umístěných (v některých verzích) v zadní části vozu přívěs nebo jej položte na kozlíky. Pro skladování je vyžadován stabilní a suchý povrch. Vyvarujte se vlhkosti a přetrvávající sněhové pokrývky. Jakékoli další vybavení (například plachta s rámem) musí být demontováno. Přívěs musí být zaparkovaný za účasti jiné osoby. Věnujte pozornost ostrým hranám přívěsu a při práci s ním noste ochranné rukavice.

Přístup k žárovkám v kombinovaných žárovkách u přívěsů je možný po odšroubování šroubů zajišťujících optické prvky ze svítidla a odpojení elektrického kabelu dodávajícího přívěs. U žárovek AJBA (přívěsy Neptun) mají směrovky a mlhové světlo žárovky 12V / 21W, zadní světla + brzdové světlo, osvětlení SPZ - 12V / 21W / 5W a přední světla, osvětlení desky, pokud je samostatná 12V / 5W.

Při připojování elektrických kabelů do zásuvky v automobilu udržujte zástrčky mimo dosah nečistot. Chraňte před vlhkostí, aby kontakty nekorodovaly. Vždy se ujistěte, že je kabel připevněn k šasi pomocí svorek. Pokud byla zástrčka poškozena, lze pro opravu použít obecně dostupné schéma. Všechny osvětlovací materiály v přívěsu mají omezenou životnost. Zástrčka a kabel podléhají také přirozenému opotřebení a v případě potřeby je nutné je vyměnit.

Na webu automobilového obchodu Kolumna24 v Łasku najdete několik desítek modelů přívěsů za automobily, které jsou přizpůsobeny k tažení s osobními automobily. Naším cílem je poskytnout všem klientům pouze osvědčená řešení. Nabídka automobilových přívěsů je pravidelně aktualizována na webových stránkách a na různých webech inzerátů a na sociálních sítích.

Automobilový obchod Kolumna24 prodává automobilové přívěsy Neptun, které jsou jedním z nejoblíbenějších v Polsku. To dokazuje, že se jedná o osvědčená a ceněná vozidla pro přepravu, což si všimlo mnoho zákazníků.

Poslední dny a týdny nás přinutily přizpůsobit se nové realitě. Snad ne každý bude mít v blízké budoucnosti zájem koupit si nový přívěs. Na této stránce nicméně naleznete popis vybraných modelů přepravních vozidel, kterými můžete odtahovat osobní automobil. Pokusím se ke každé fotografii přidat co nejvíce popisu, aby každý viděl vlastnosti daného přívěsu automobilu.

Dodatečné příslušenství pro přívěsy automobilů - plachty a spodní rámy, podpěrná (manévrovací) kola nebo výsuvné bočnice


Každý přívěs má svou téměř pevnou konstrukci, kterou však lze podle individuálních potřeb obohatit o další příslušenství pro přívěsy. Každý výrobce pro lepší práci s vozidlem poskytl seznam volitelného příslušenství pro jednotlivé modely. Některé doplňky jsou natolik univerzální, že je lze snadno přenést na přívěsy od různých výrobců, a některé doplňky byly navrženy individuálně pro daný model. Musíte si to pamatovat, zvláště když plánujete nákup plachty s rámem. Většina výrobců vyrábí přívěsy různých velikostí, které se nepřekrývají.

Plachty pro přívěsy a rámy pro plachty a příborníky


Uživatel přívěsu si může kdykoli koupit standardní plošnou plachtu složenou přímo přes okraje stran obklopujících krabici. Můžete také použít další příčný plochý stojan, který uprostřed mírně zvýrazní plachtu. Díky tomu se v něm během srážek nebude hromadit voda. Hlavním úkolem plochých plachet je chránit podlahovou desku před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Pro lidi, kteří potřebují prostor pod vnitřkem boxu, mohou použít plachty s podtkaninovým rámem určité výšky. U lehkých automobilových přívěsů se obvykle používají plachty s výškou od 80 cm do 120 cm. Najdete i vyšší, ale při jízdě s taženým přívěsem musíte počítat s velkým odporem. Konstrukce rámu a upevnění rámu do stran se liší a závisí na řešeních použitých daným výrobcem. Někteří lidé zavádějí možnost přišroubování rámu do stran pomocí šroubů a pak plachta hraje roli krytu. Jiní výrobci nabízejí rámy, které se umisťují pouze po stranách do předem připravených otvorů a rám se bočně přidržuje pomocí vhodně instalované plachty. Výšky plachet s podstropními rámy jsou samozřejmě různé a závisí na rozmanitosti nabídky výrobce.

Kromě standardních podstropních rámů nabízejí vybraní výrobci také bok po boku rámy, známé také jako zábradlí. Některé modely je mají standardně namontované na přívěsu a u vybraných modelů je můžete zakoupit. Palubní stojan (zábradlí) bude fungovat, když počet čtyř držáků uvnitř boxu pro upevnění (transport) pásů není dostatečný. Pomocí kolejnic můžete upevnit přepravní pás kdekoli po obvodu krabice.

Boční a síťové nástavce a další prvky


Kromě plachet a stojanů pod plachty lze na přívěs namontovat také další příslušenství, například držák rezervního kola, prodloužení ze síťoviny nebo prodloužení na celou stranu, boční rám, podpěrná kola nebo podpěry vzadu nebo jiné příslušenství přiřazené k danému modelu přívěsu automobilu.

Celoboční nebo síťové boční nástavce jsou navíc umístěny na boku těch, které jsou již namontovány z výroby na přívěsu automobilu. Toto příslušenství se instaluje, když je pro přepravu sypkých nebo tvrdých materiálů vyžadován větší nakládací objem, přičemž použití pouze plachty by ji vystavilo poškození.

Karavany - vnitřní uspořádání a použití


Karavany jsou specifický typ karavanů, které byly navrženy pro aktivní trávení volného času a turistické cestování. Jejich konstrukce a vybavení předem určují jejich zamýšlené použití jako vozidel, která mají zaručit pohodlí při trávení volného času při kempování v kempech a kempech. Proto při pokusu o koupi turistického vozidla bude kromě jeho technického stavu také důležité věnovat pozornost vnitřnímu uspořádání karavanu. V dnešních karavanech dostupných na prodej na polském trhu si můžeme vybrat ze stovek odrůd. Problém tedy nebude jejich dostupnost, ale přebytek a výběr interiéru, který bude dobře fungovat při cestování s rodinou. Volba vnitřního uspořádání je individuální záležitostí, kterou nelze vnutit. Je na kupujícím, aby se rozhodl, která verze bude pro něj vhodná, ale toto rozhodnutí lze učinit s čistým svědomím pouze s určitými zkušenostmi a znalostmi interiéru karavanu.

Cestování s karavanem je pro nadšence formou motorizované činnosti a zahrnuje poznávání zajímavých míst. Na rozdíl od organizovaných výletů od cestovních kanceláří zahrnují výlety s karavany spontánnější trávení dovolené s rodinou nebo přáteli.

Autorem této publikace je vydavatel informační služby Kolumna24 a majitel obchodu s novými přívěsy automobilů. Text je majetkem autora a je zakázáno dotisknout jeho části nebo všechny v jiných zdrojích. Všechny materiály zveřejněné na webových stránkách Kolumna24 jsou chráněny zákonem o autorských právech a souvisejících právech a mohou být použity ve výjimkách stanovených zákonem, zejména pro povolené osobní použití. Poslední aktualizace e-knihy - Automobilové přívěsy - jednoosá a dvouosá kniha Kolumna24 - proběhla v říjnu 2020.

Informační skupina Kolumna24 - informační služby o automobilových přívěsech a motorizaci


Současně vyvíjíme několik informačních služeb souvisejících s automobilovým průmyslem, zejména o automobilových přívěsech a karavanech. Náš největší web Kolumna24 je univerzální web se zprávami a nabídkami z našeho obchodu s přívěsy. Kromě toho najdete mezi webovými stránkami inzeráty, kde každý bude moci zveřejnit své nabídky týkající se dopravy, automobilů a přívěsů automobilů.

Kolumna24.plPrzyczepyOgloszenia.plPrzyczepyMarter.plPrzyczepyOgloszenia.comPrzyczepyOgloszenia.onlineSport//Kolumna24.plOgłoszenia//Kolumna24.plOgłoszenia Przyczepy Facebook

English Polski Deutsch Svenska Norsk Nederlands Český

SlovenskýcрпскиHrvatskiSlovenskiбългарскимакедонски Español

PortuguesaFrançaiseItalianaRomânăLietuviųLatviešuGjuha shqipe

ἙλληνικὴSuomiEestiMagyarTürkçe‏עִבְרִית‎عربىDansk

Zásady ochrany osobních údajů Kontakt

YouTube Facebook Twitter

© 2021 Skupina Kolumna24.pl. Všechna práva vyhrazena.

Prodejna Kolumna24.pl
+48 696 426 746  •  redakcja@kolumna24.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Polsko
PrzyczepyOgloszenia