Приколки за автомобили Купуваат додатоци Приколки за класифицирани на Интернет

Виртуелна продавница со нови приколки за автомобили Колумна24 со можност за споредување на разни модели на возила за превоз без да го напуштите вашиот дом. Подготвивме специјално за вас атрактивна понуда од целиот асортиман на приколки за автомобили, со целосни карактеристики и визуелна презентација на одделни модели. На веб-страницата на продавницата Колумна24, ќе најдете практични совети за тоа како да купите приколка за автомобил во продавницата и како да ги завршите сите формалности. Покрај тоа, подготвен е ценовник за додатоци за секој модел на приколки за патнички автомобили.

Приколка за автомобил - Продавница за приколки Kolumna24 - Внатрешни димензии Капацитет Приколка за автомобил - Група Kolumna24


Приколка за автомобил Neptun Rustik N7-236 rt [GN099]

2800 PLN (incl. TAX)  •  2 достапни производи

Внатрешни димензии: 236 x 129 x 40 cm
Тежина на приколката: 165 kg
Капацитет: 585 kg
Големина на тркалото: 165/70 R13
Капацитет на оптоварување гуми: 437 kg
Број на оски: 1x750 kg
Пролет / Амортизер: Не

Приколка за автомобил Neptun Rustik N7-263 rt [GN158]

3200 PLN (incl. TAX)  •  2 достапни производи

Внатрешни димензии: 263 x 129 x 40 cm
Тежина на приколката: 180 kg
Капацитет: 570 kg
Големина на тркалото: 165/70 R13
Капацитет на оптоварување гуми: 437 kg
Број на оски: 1x750 kg
Пролет / Амортизер: Не

Приколка за автомобил Neptun Rustik N7-236 rtr resor [GN190]

3300 PLN (incl. TAX)  •  1 достапен производ

Внатрешни димензии: 236 x 129 x 40 cm
Тежина на приколката: 175 kg
Капацитет: 575 kg
Големина на тркалото: 165/70 R13
Капацитет на оптоварување гуми: 437 kg
Број на оски: 1x750 kg
Пролет / Амортизер: Не

Приколка за автомобил Neptun Pro N7-236 prr resor [GN180]

3450 PLN (incl. TAX)  •  Продадено

Внатрешни димензии: 236 x 129 x 45 cm
Тежина на приколката: 180 kg
Капацитет: 570 kg
Големина на тркалото: 165/70 R13
Капацитет на оптоварување гуми: 437 kg
Број на оски: 1x750 kg
Пролет / Амортизер: Не

Приколка за автомобил Neptun Pro N7-263 prr resor [GN182]

3500 PLN (incl. TAX)  •  Продадено

Внатрешни димензии: 263 x 129 x 45 cm
Тежина на приколката: 200 kg
Капацитет: 550 kg
Големина на тркалото: 165/70 R13
Капацитет на оптоварување гуми: 437 kg
Број на оски: 1x750 kg
Пролет / Амортизер: Не

Приколка за автомобил Neptun Rustik N7-263 rtr resor [GN192]

3400 PLN (incl. TAX)  •  Продадено

Внатрешни димензии: 263 x 129 x 40 cm
Тежина на приколката: 190 kg
Капацитет: 560 kg
Големина на тркалото: 165/70 R13
Капацитет на оптоварување гуми: 437 kg
Број на оски: 1x750 kg
Пролет / Амортизер: Не

Приколка за автомобил Neptun Rustik N7-263 2 rt [GN149]

3900 PLN (incl. TAX)  •  Продадено

Внатрешни димензии: 263 x 129 x 40 cm
Тежина на приколката: 240 kg
Капацитет: 510 kg
Големина на тркалото: 155/70 R13
Капацитет на оптоварување гуми: 387 kg
Број на оски: 2x750 kg
Пролет / Амортизер: Не

Продавница за приколки


Приколки за автомобили - продавници со една оска и двоосновни приколки Колумна24


Со цел да обезбедам вредно знаење за приколките за автомобили, решив да подготвам колективна публикација во која ќе се опише конструкцијата, избраните аспекти на употребата и сервисирањето на разни возила наменети за превоз на стоки и за патување за туристички цели. Досега, сервисот за вести Колумна24 објави десетина приближно написи во форма на водичи за приколки, во кои акцентот беше ставен само на одреден обем на знаење и не го исцрпува целосно во оваа област. Сепак, дојде време да се подготви колективна публикација во која детално ќе бидат објаснети сите важни карактеристики на приколките за автомобили и неодамна популарните приколки.

Приколките за автомобили се еден од најекономичните начини за транспорт на обемна стока што не може да се превезува со патнички автомобил. Дали работите во градината околу куќата, дали треба да извадите ѓубре или да транспортирате долг или широк предмет или можеби ви треба универзално и ефтино возило за транспорт во вашата компанија ?! За ова се користат приколки за автомобили.

Според законската дефиниција - приколка е возило без монтиран мотор, кое е прилагодено да биде поврзано со друго возило, каде возилото се подразбира како превозно средство наменето за патување по патот. Вообичаено, фразата приколки за автомобили често се користи за да се нагласи нивната силна врска со патнички автомобили / комбиња. Оваа фраза често се применува на лесни приколки за да се разликуваат од камиони или земјоделски приколки.

Според јасно дефинираните прописи, должината на приколката не смее да надминува 12 метри. Полскиот закон исто така ги разликува полуприколките, односно возилата, од кои некои се потпираат на моторно возило и го товарат ова возило. Комбинација на возила што се состојат од моторно возило (исто така автобус) и приколка може да имаат максимална должина од 18,75 метри.

Продавница за приколки за автомобили - приколки за автомобили Лоѓ Колумна24


Пред да преминеме на дискутирање на одделни теми поврзани со приколки за автомобили, би сакал да ја препорачам мојата продавница за автомобили Колумна24 на секој читател. Малопродажниот центар се наоѓа во Пржигош (комуна Доброш) на улицата owakowa 3 во војводството Лоѓ. Приколките за Нептун моментално се достапни на продажба, а наскоро ќе се појави и друг производител. Ако го барате избраниот модел, видете ги описите на одделните приколки достапни на плоштадот.

Видови приколки за автомобили во зависност од намената, тежината и структурата


Започнувајќи ја нашата авантура во учењето за приколки за автомобили, повеќето информации објавени во оваа јавна книга ќе се засноваат на полското законодавство и нашето сопствено искуство. Користејќи го достапниот информативен простор на порталот Колумна24, ќе се обидам да ги претставам најважните проблеми за луѓето кои само планираат да купат нова приколка за автомобил. Луѓето кои во моментов се корисници на приколки, исто така, ќе имаат корист од тоа. Во вториот случај, релевантните информации веројатно ќе бидат поврзани со сервисирање и поправка на дефекти во приколки за автомобили, како и приколки.

Разликуваме многу видови приколки за автомобили во зависност од нивната намена, структура и вкупна тежина, што на крајот ќе влијае на нивната употреба на работа секој ден. Сите овие поделби се дизајнирани да им помогнат на заинтересираните страни да изберат вистински тип на приколка за купување, што на крајот ќе ги исполни нивните очекувања.

За разлика од моторните возила, конструкцијата на приколки за автомобили не е толку комплицирана и се сведува на неколку основни структурни елементи. Првиот е рамката за приколка за автомобили на која е поставена кутијата за товарење (тело на приколка). Вториот елемент е шасија, која се состои од приколка оска со тркала, а третиот елемент е влечна лента со топчесто копче за куката за влечење. Покрај тоа, треба да се додаде електрична инсталација со осветлување, која мора да ги исполнува сите стандарди во техничките услови за да им се дозволи на возилата да патуваат на јавни патишта.

Приколки за користени автомобили и нови со гаранција на производителот


Првата поделба на приколки за автомобили ги дели на нови возила и користени приколки. Тука, во принцип, понатамошна дискусија е непотребна затоа што читателот може да утврди дали купува нова приколка или секундарен производ. Сепак, вреди да се обрне внимание на практичното прашање за цената на користената приколка во однос на ново возило. При анализа на пазарот на користени моторни возила во Полска, најзабележителна работа е релативно високата цена на користени приколки, во многу случаи скоро на исто ниво со цените на новиот караван (без поделба на марка и модел). Лично зборувајќи со луѓе кои беа во фаза на набавка на приколката, тие го изнесоа истиот став. Можеби ова се должи на фактот дека продавачите сакаат да ги вратат претходно вложените пари ...? Кога купувате приколки за користени автомобили, сепак треба да ги земете предвид можните трошоци за поправка на дефекти што може да се појават кратко време по купувањето. Сепак, при купување нова приколка за автомобил покрај материјалниот предмет, ние исто така добиваме неколкугодишна гаранција на производителот за купената стока и квалитетот на изработката во комбинација со употреба без отказ во следните години.

Лесни и тешки приколки за автомобили, без оглед на бројот на оски


Поделбата на приколки за автомобили во лесни и тешки приколки е важно прашање со кое мора да се запознае идниот корисник на возила за превоз на обемна стока. Факторот што влијае на оваа поделба е бруто-тежината на возилото, која најлесно се дефинира како збир на капацитетот на товарот на приколката и тежината на возилото без прачка. И така, сите приколки, без оглед на нивната конструкција, чија дозволена вкупна тежина е помала или еднаква на 750 кг, се нарекуваат лесни приколки. Од друга страна, приколките со GVW над оваа вредност се тешки возила кои подлежат на поголеми барања.

На крајот на краиштата, повеќето луѓе кои планираат да купат приколка за автомобил, одлучуваат да изберат лесни возила поради ниските оперативни трошоци, усогласеноста со формалните барања и цената на самата приколка. Поради фактот што тешките приколки мора да имаат соодветни структурни елементи во форма на, на пример, уред за сопирање, нивната цена е значително поголема од онаа на лесните приколки. Покрај тоа, друга предност зборува за лесните приколки. Според прописите што моментално се во сила во Полска, приколките со GVW до 750 кг се ослободени од периодични технички тестови на дијагностичките станици. Се разбира, ова не го ослободува корисникот од самиот увид!

Приколки за товарни возила со странични табли за патнички автомобили


Ова се најпопуларните приколки купени во нашата земја, кои вклучуваат стандардни возила со табли, без поделба на бројот на оските и дозволената вкупна тежина. Лесните приколки за автомобили можат да имаат различни намени, што делумно може да влијае на нивната единствена структура. Оваа категорија вклучува неколку подвидови, како што се приколки со кутии, приколки за превоз на мотоцикли, приколки за транспорт на чамци и џет-скии, или специјални приколки со целосно уникатен дизајн.

Приколки за автомобили, платформи за ниски подови - приколки за транспорт на возила


Како по правило, се однесуваме на приколки за автомобили кои се дизајнирани да превезуваат други возила или опрема од големи димензии како приколки за автомобили. Во оваа категорија приколки за автомобили, вклучив и платформи со ниски подови, кои, сепак, исто така може да се класифицираат како товарни приколки и да се третираат како приколки со кутии. Сепак, за целите на оваа публикација и истакнувањето на оваа сорта, решив да ги ставам заедно со приколки за автомобили.

Изградба на приколки за автомобили со една оска и со две оски


Имајќи општо познавање на видовите приколки за автомобили, тука ќе се фокусираме на нивната конструкција. Ова поглавје ќе го ограничиме целосно на приколки, оставајќи простор за поширок опис на приколките подоцна во публикацијата. Без оглед дали го прифаќаме предизвикот на лесна приколка за автомобил или тешка полуприколка, нивната основна структура е следнава. Само деталните барања за димензиите на одделните елементи и локацијата на осветлувањето и рефлектирачките елементи се менуваат.

Рамка за приколка на автомобилот и потпорна конструкција


Основниот елемент на конструкцијата на автомобилска приколка и полуприколка е нејзината рамка, која ги врзува сите структурни елементи на возилото. Оската и лентата за влечење се прицврстени за неа, а товарната кутија е поставена на неа, а во случај на платформи, директно подот (понекогаш опкружен со мали страни) или телото во карванот. Со оглед на случајот со лесни приколки, најчестата рамка е заварена од затворени профили или профил во форма на буквата У на правоаголен план. Во секоја приколка за автомобили има попречни ленти, или на затворени профили или во форма на буквата У, а нивниот број зависи од должината на товарната кутија - колку е подолга кутијата, толку повеќе попречни ленти. Некои модели користат и надолжен сноп во центарот на возилото, почнувајќи или од влечната лента или од предниот дел на кутијата и завршувајќи на задниот сноп.

Во споредба со другите елементи што ја сочинуваат конструкцијата на приколка за автомобил, по дифолт рамката е најтрајниот елемент. Ретко се случува да има дефекти, под услов да се придржуваме до наведените вредности на товарење и самото возило да не доживее несреќа. Денешните структури на приколките за автомобили се направени во професионални фабрики кои исполнуваат специфични сертификати за квалитет, така што лично не сум чул за случаи на пукнатини на завари или други елементи за поврзување. Всушност, виткањето на рамката во приколката на автомобилот како резултат на несреќа или друг немил настан автоматски резултира со укинување на приколката на автомобилот. Девијацијата на рамката може да има негативно влијание врз запчаникот, што ќе резултира во тоа возилото да не се води правилно во однос на оската. Дозволено е да се поправат само точкасти вдлабнатини што не влијаат на кој било дел од запчаната опрема.

На пазарот има многу производители на приколки за автомобили, чија основна структура не се разликува едни од други. Визуелни разлики може да се појават кога лентата за цртање е прикачена на рамката. Дел од конструкцијата има трајно заварена или заврткана лента за влечење на рамката. На некои модели со кутија за навалување, влечната лента е прицврстена на рамката од под во посебни држачи на игличките. Потоа, на предниот дел од кутијата, има дополнителна рачка што ја влече кутијата до лентата за влечење. Потпорното тркало (тркало за маневар) обично е прицврстено на лентата за влечење со специјална стегалка, а понекогаш исто така е вграден и специјален држач за резервно тркало.

На задниот дел од рамката, во стандардните лесни приколки за автомобили или автомобилски кули, каде што подот е поставен на висина од околу 50 см и повисоко, има заден сноп. Поставен е на долната страна на рамката, која првенствено е наменета да заштити од прегазување од друго возило под приколката. Покрај тоа, производителите на приколки го користат овој елемент за да монтираат светла и регистарска табличка таму. Во случај на приколки за платформа со ниски подови, нема вградено задно светло, додека светлата и таблата се поставени на страните на возилото, оставајќи празен простор по целата ширина на подот.

Во лесни приколки за автомобили, исто така во задниот дел на рамката од нејзините надворешни страни, вертикалните потпори можат да се монтираат со специјална стегалка. Благодарение на нив, откако ја отстранивме приколката од куката за влечење со предното тркало за маневрирање, можеме да ја стабилизираме приколката хоризонтално. Покрај тоа, дополнителни потпори може да се користат не само за израмнување, туку и за подигнување на приколката од земјата, така што целата тежина на возилото не се пренесува на гумите. Постојано инсталираните потпори во приколките ја играат истата улога. Меѓутоа, таму структурата на потпорите е различна, поради многу поголема тежина на патничките возила. Тие играат слична улога, стабилизирајќи ја и олеснувајќи ја шасијата на возилото. Долните потпори во камп приколките се изградени врз основа на завртка за црв, која со вртење десно-лево, ја спушта или крева потпорната нога.

Суспензија и опрема за возење (тркала и центри со лежишта), сопирачка за надминување во приколки за автомобили


Ефикасно работење на суспензијата и работната опрема во приколката за автомобил ја подобрува удобноста при патувањето, безбедноста при возење и го намалува абењето на одделните структурни елементи. Суспензијата во приколка за автомобил, како и кај моторните возила, е дизајнирана да ги намали ударите при транспорт на стоки преку нерамни површини. Во зависност од видот на приколката и моделот, се користат различни видови суспензија, кои се поврзани со рамката на караванот. Приколките за автомобили користат суспензија со не сопирана управувачка оска, не сопирана оска на пружина / амортизер, сопирана оска и сопирачка за надминување.

Видот на суспензија во камп приколка и камп приколка зависи од неговата вкупна тежина, што е детално дефинирано со прописите за патен сообраќај и техничките услови за возилата. Пред сè, да одговориме на основното прашање, во кои случаи треба да се користи сопирачката и сопираната оска во приколките! Според прописите, во тешки приколки чија дозволена вкупна тежина надминува 750 кг, задолжително е да се инсталираат сопирачка и сопирана оска. Прописите овластуваат инсталирање на инерција или сопирачка за надминување во приколки со GVW од 3,5 тони. Треба да се исполни уште еден услов, имено GVW на моторното возило мора да биде поголем за 1,33 во однос на GVW на приколката.

Во суспензијата со пружина и амортизер, каде што оската не е трајно заврткана со рамката, се користат гумени елементи на пружината (браници). тоа е дополнителен елемент што се користи во овој вид суспензија и најчесто се користи во приколки за лесни автомобили. Браници се поставени на горната страна на оската. Тие ја поддржуваат работата на пружините и амортизерите и ја штитат рамката кога товарната кутија е целосно наполнета надолу за време на возењето, така што елементите на оската не се удираат во подот на приколката.

Извлечна лента со удар со топка и тркало за поддршка


Првиот елемент што треба да се замени овде е системот за сопирање, бидејќи ако е присутен во приколката на автомобилот, тој секогаш е поврзан со оската на приколката. Сопирачката е задолжителна кај сите модели на приколки за автомобили со GVW поголем од 750 килограми. Може да најдете и модели на лесни возила со инсталиран уред за пречекорување, но тие се во малцинство поради високата цена за купување. Сопирачката за пречекорување во приколката за автомобил е инсталирана од безбедносни причини и неговата задача е да го олесни влечното возило при сопирање.

Лентата за влечење во приколката за автомобил е елементот што ја поврзува приколката со влечното возило. Многу производители користат различни решенија, но во повеќето модели има форма на стрела и завршува со кука со топче.

Во случај на лесни приколки за автомобили, приврзокот за топка WW 8 е поставен на влечната лента со дијаметар на топка од 50 mm. Копчето WW8 е наменето за употреба во приколки за автомобили со централна оска со дозволено вкупно оптоварување на оската од 800 kg и вертикално оптоварување од 75 kg. Вртежот на топката е достапен во различни дизајни на лентата за влечење со кружни, квадратни или спојки во облик на V. Сите подвижни лежишта и иглички мора секогаш да бидат лесно подмачкани со маснотии за да се обезбеди правилно работење на закопчување на топката. Тоа е елемент што не може да се демонтира во случај на дефект. Заради безбедност при возење, во случај на оштетување на ударот со топка, дефинитивно треба да се замени со нов.

Потпорното тркало, или уште наречено маневарско тркало, е поставено на влечната лента на приколката и неговата задача е да го олесни маневрирањето на возилото откако ќе го одврзете од куката за влечење. Тие исто така може да се користат за стабилизирање на приколката и за израмнување на приколката за време на подолги застанувања. Конструкцијата на секое потпорно тркало е слична едни на други. Мора да се запомни дека постојат неколку типови на овој елемент на опрема за приколки. Во лесни приколки, каде што се користи максимално дозволената тежина, се користат тркала со помал отпор на притисок. На приколки или приколки со тешки камиони, потпорните тркала се потрајни. Потпорното тркало за приколки за автомобили се состои од чудак, игла со навој, внатрешна и надворешна цевка и патно тркало. Тоа е елемент што може да се обнови ако компонентата е оштетена.

Електрична енергија и осветлување во приколки за автомобили


Електриците на приколката за автомобили се состојат од жици со приклучок за штекерот за влечење, влечни комбинации и ламби, како и рефлектирачки елементи. Локацијата на комбинирани ламби, светлосни обележувачи и рефлектори, како и видот на осветлувањето е многу прецизно опишана во условите за прием на возилото во сообраќајот. Влијанието врз правилното поставување на - бели предни ламби (светлосни обележувачи) и евентуално црвени задни маркери, задолжителни комбинирани ламби и претходно споменатите рефлектори на страните на карванот зависи од висината, ширината и должината на карванот или карванот.

Влечење приколка за автомобил, прицврстување и проверка на светлата


Влечење лесни приколки или приколки е многу важно прашање во однос на безбедноста на патиштата и бара пракса при движење во сет на возила, затоа решив да одделам посебно поглавје. Еве, ќе се обидам, користејќи го своето искуство и општите правила на патот, да му презентирам на читателот на што треба да обрне внимание. Во суштина, влечењето лесна приколка или камп приколка ќе се сведе на слични активности што му претходи на самиот погон, како и внимателно внимание во фаза на само движење по јавни патишта. Покрај тоа, ова поглавје ќе ги опфати правилата на патот што се однесуваат на правата што возачот треба да ги има при влечење приколка за автомобил.

Пред да започнете да возите автомобилска приколка, вреди да се стекнете со основни навики, што е проверка на возилото, а мислам, прицврстување на приколката на влечното возило, проверка на светлата и визуелна проверка на техничката состојба на приколката. При прицврстување на приколката, прво ставете го прицврстувачкиот кабел на топката на јадицата или на куката достапна на јадицата. Потоа, ставете го окото на влечната лента на куката за влечење и проверете дали е правилно прицврстена. Постојат ознаки на накуцот, што јасно укажува на тоа дека приколката на автомобилот е обезбедена. Паулот треба да биде заклучен. Конечно, треба рачно да го проверите обидот да ја исклучите лентата за влечење од куката за влечење обидувајќи се да ја подигнете приколката со тоа што ќе ја зафатите лентата за влечење. Во последниот чекор, поврзете го електричниот приклучок од приколката за автомобилот со приклучокот за јадицата. Многу е важно да не го повлекувате кабелот кога го исклучувате. Исто така, треба да запомните да го подигнете тркалото за поддршка поставено на влечната лента на приколката за автомобилот пред да возите.

Во следниот чекор, треба да ја проверите работата на светлата во приколката на автомобилот за да видите дали сè работи. Отсуството на стоп ламби и трепкачи може да резултира во судир или несреќа. Постојат неколку причини за неуспеси во осветлувањето во приколка. Можно е приклучокот (7-пински или 13-пински) да е вметнат погрешно во приклучокот, не според стандардните поставки. Неработните светла може да бидат предизвикани од недостаток на контакт со игличките и приклучоците на приклучокот. Проверете дали има нечистотија. Честопати кабелот е оштетен или жиците се исклучуваат внатре во приклучокот. На пример, главниот кабел или каблите што водат до единицата на ламбата се кородирани или искинати. Потоа можете да ги проверите сијалиците за прегорување. Исто така, тоа е една од причините за дефекти во осветлувањето на приколките за автомобили.

Недостатокот на осветлување во приколката за автомобил може да биде предизвикан и од грешки во самиот влечен автомобил. Со неискористени приклучоци, тие често се валкани или имаат дефекти. Потоа треба да го исчистите штекерот и да проверите дали сите жици се добро поврзани. Како последно средство, одете во продавница за поправки автомобили. Важно е врските во приклучокот покрај автомобилот да бидат поврзани на истите пинови како и во приклучокот во приколката. Дијаграмот за поврзување е предефиниран. Честопати, на сопствениците на возила им се менуваат пиновите и дефект на осветлувањето.

Конечно, пред да тргнете на патот со натоварена приколка за автомобил, треба да ја проверите затегнатоста на завртките што ги прицврстуваат тркалата со центри. Како последно средство, затегнете ги со соодветен клуч. Исто така, вреди да се проверат завртките на секои 500 километри дека не се лабави.

Вистина е дека во случај на помали приколки со кутии нема толку голема потреба да инсталирате дополнително странично огледало, вреди да се опремите со таков производ во долги приколки или долги трупци. Надворешното ретровизор треба да се монтира десно и лево за да може полесно да се менуваат лентите или кога се враќа назад со прицврстена приколка за автомобил. Треба да се користи дополнително странично ретровизор особено во ситуации кога влечената приколка е поширока од влечната кола.

Како стандард, секоја приколка за автомобил Нептун нема резервно тркало (ова е дополнително платена опција ) Сепак, се препорачува да се опреми со тркало и дигалка за време на долгите патувања. Резервното тркало може да се транспортира на приколка на специјални држачи за монтирање навртени на влечната лента или на страничните табли.

Услуга на приколки за автомобили - грижа и одржување на компонентите


Како и секое возило, приколка за автомобил, исто така, бара сервисирање на одделни компоненти, особено кога често ја користиме во тек работа. На крајот на краиштата, неизбежно е природно абење на одделни компоненти, кои имаат специфичен век на траење. Нашите постапки за нега и одржување, а особено тековната визуелна инспекција, треба да се вршат почесто, товарите што ги пренесуваме. Можеби ова не е место за такви коментари, но значителен број луѓе кои имаат приколка за автомобил повеќе пати ја надминуваат носивоста и ова има значително влијание врз целата структура на приколката за автомобили.

Секоја приколка за автомобили треба правилно и редовно да се одржува со цел да се задржи нејзината ефикасност многу години. Важно е секоја приколка за автомобил да се користи во согласност со намената и во рамките на сите стандарди. Секоја приколка за автомобил треба да се исчисти со вода, особено откако ќе заврши транспортот на агресивни агенси. Дополнително, сите елементи на приколката можат да бидат покриени со слој од неутрален восок - страните и лентата за влечење. Покрај тоа, топчестата шипка мора редовно да се чисти. Проверете дали нема игра што мора да се коригира. Ако има игра помеѓу топката и шипката за влечење, проверете ја причината и веднаш заменете ги истрошените делови. Не користете држач за накуцване за влечење или управување на приколка. Копчето на топката на лентата за влечење на приколката секогаш мора да биде подмачкано.

Исто така, вреди успешно да се чува приколката на автомобилот во удобно опкружување за возилото. Доколку приколката за автомобил треба да биде имобилизирана подолг период, препорачливо е да ја измиете и да ја заштитите со тенок слој на производ за конзервација на лим. Покрај тоа, вреди да се постави приколката под покривот за да не зафаќа голема површина, може да ја ставите приколката вертикално на тврда земја, потпирајќи се на специјални потпори поставени (во некои верзии) на задниот дел од автомобилот приколка или ставете ја на трепки. За складирање е потребна стабилна и сува површина. Ве молиме избегнувајте влага и долга снежна покривка. Секоја дополнителна опрема (како церада со рамка) мора да се демонтира. Приколката за автомобили мора да биде паркирана со учество на друго лице. Обрнете внимание на острите рабови на приколката за автомобилот и носете заштитни ракавици кога работите со неа.

Пристапот до сијалиците во комбинирани светилки во приколките за автомобили е можен откако ќе ги одвртите завртките што ги обезбедуваат оптичките елементи од светилката и ќе го исклучите електричниот кабел што ја напојува приколката на автомобилот. Во ламби AJBA (приколки на Нептун), индикаторите за насока и ламбата за магла имаат сијалици од 12V / 21W, задни ламби + стоп, осветлување на регистарски таблички - 12V / 21W / 5W и предни ламби, осветлување на плочи ако е единствена 12V / 5W ламба.

Кога ги поврзувате електричните кабли со штекерот на автомобилот, чувајте ги приклучоците подалеку од нечистотија. Избегнувајте влага, така што контактите не кородираат. Секогаш бидете сигурни дека кабелот е прицврстен во шасијата со стеги. Ако штекерот е оштетен, општо достапен дијаграм може да се користи за поправка. Сите материјали за осветлување во приколката за автомобили имаат ограничен век на траење. Приклучокот и кабелот се исто така предмет на природно абење и мора да се заменат доколку е потребно.

На веб-страницата на автомобилската продавница Колумна24 во kаск ќе најдете неколку десетици модели на приколки за автомобили кои се прилагодени на влечење со патнички автомобили. Нашата цел е да им обезбедиме на сите клиенти само докажани решенија. Понудата на приколки за автомобили се ажурира редовно на веб-страницата и на разни веб-страници на огласи и на социјалните мрежи.

Автомобилската продавница Колумна24 продава приколки за автомобили Нептун, кои се едни од најпопуларните во Полска. Ова докажува дека тие се докажани и ценети возила за транспорт, што го забележуваат многу клиенти.

Последните денови и недели не принудија да се прилагодиме на новата реалност. Можеби не сите ќе бидат заинтересирани да купат нова приколка за автомобили во блиска иднина. Како и да е, на оваа страница ќе најдете описи на избрани модели на транспортни возила што можете да ги влечете патнички автомобил. Eachе се обидам да додадам што е можно повеќе опис на секоја фотографија, така што секој може да ги види карактеристиките на дадената приколка за автомобил.

Дополнителни додатоци за приколки за автомобили - церади и рамки под план, тркала за поддршка (маневрирање) или страни за продолжување


Секоја приколка за автомобили има своја скоро фиксирана структура, која, сепак, може да се збогати со дополнителни додатоци за приколки според индивидуалните потреби. Секој производител обезбеди список на дополнителни додатоци за одделни модели за подобрување на работата со возилото. Некои додатоци се толку универзални што можат лесно да се пренесат на приколки од различни производители, а дел од додатоците се индивидуално дизајнирани за даден модел. Мора да запомните за тоа, особено кога планирате да купите церада со рамка. Повеќето производители градат приколки со различна големина кои не се преклопуваат.

Парашани за приколки и рамки за церади и постери


Корисникот на приколката може во секое време да купи стандардна рамна церада, преклопена директно преку рабовите на страните што ја опкружуваат кутијата. Можете исто така да користите дополнителна попречна рамна решетка, малку нагласувајќи ја церадата нагоре во средината. Благодарение на ова, водата нема да се собере во неа за време на врнежите. Главната задача на рамните церада е да ја заштитат подната плоча од негативните ефекти на временските услови. За луѓето на кои им е потребен простор под внатрешноста на кутијата, тие можат да користат церади со рамка под-церада на одредена висина. Обично, во приколки за лесни автомобили, се користат церада со висина од 80 см до 120 см. Може да најдете и повисоки, но мора да земете во предвид голем отпор при возење со влечна приколка. Структурата на рамката и монтажата на рамката на страните се различни и зависат од решенијата што ги користи даден производител. Некои луѓе воведуваат можност за навртување на рамката на страните со завртки, а потоа церадата ја игра улогата на капакот. Другите производители нудат рамки што се поставуваат само на страните во претходно подготвени дупки, а рамката се држи со страната со помош на соодветно инсталирана церада. Се разбира, височините на церада со рамки под-под-церада се различни и зависат од разновидноста на понудата на производителот.

Покрај стандардните рамки под-церада, избраните производители нудат и рамо до рамо рамки, исто така познати како огради. Некои модели ги имаат веќе поставено на приколката како стандард, и можете да ги купите за избрани модели. Вградената решетка (оградата) ќе работи кога бројот на четири држачи во кутијата за прицврстување (транспорт) на ремените е недоволен. Користејќи ги шините, можете да го прицврстите транспортниот ремен насекаде низ периметарот на кутијата.

Странични и мрежни додатоци и други елементи


Освен церада и решетки под церада, на приколката може да се монтираат и други додатоци, како што е држач за резервно тркало, мрежно продолжение или целосна странична екстензија, странична рамка, потпорни тркала или потпори одзади или други додатоци доделени на даден модел на приколка за автомобили.

Целосните странични или мрежни странични додатоци дополнително се ставаат на страна од оние веќе фабрички монтирани на приколка за автомобил. Овие додатоци се инсталираат кога е потребен поголем волумен на полнење за транспорт на лабави или тврди материјали, каде што само со помош на церада се изложува на оштетување.

Камп приколки - внатрешен распоред и употреба


Камп приколките се специфичен вид на приколки кои се дизајнирани за активно одмор и туристичко патување. Нивната конструкција и опрема ја одредуваат нивната намена однапред како возила што треба да гарантираат удобност при поминување на слободното време додека кампувате на кампувања и кампувања. Затоа, при обид за купување туристичко возило, покрај неговата техничка состојба, ќе биде важно да се обрне внимание и на внатрешниот распоред на карванот. Во денешните приколки, достапни за продажба на полскиот пазар, можеме да избереме од стотици сорти. Затоа, проблемот нема да биде нивната достапност, туку вишокот и изборот на ентериер што ќе работи добро кога патувате со семејството. Изборот на внатрешен распоред е индивидуално прашање што не може да се наметне. На купувачот останува да одлучи која верзија ќе му одговара, но оваа одлука може да се донесе со чиста совест само со одредено искуство и запознавање со внатрешноста на карванот.

Патувањето со камп приколка е форма на моторизирана активност за ентузијастите и вклучува истражување интересни места. Наспроти организираните патувања од туристички агенции, патувањата со караван вклучуваат поминување на годишните одмори со семејството или пријателите спонтано.

Авторот на оваа публикација е издавач на информативниот сервис Колумна24 и сопственик на продавница со нови приколки за автомобили. Текстот е сопственост на авторот и е забрането да се препечатуваат неговите делови или сите во други извори. Сите материјали објавени на веб-страницата Колумна24 се заштитени со Законот за авторско право и сродни права и можат да се користат во исклучоци предвидени со закон, особено за дозволена лична употреба. Последното ажурирање на е-книгата - Приколки за автомобили - Униаксијална и биаксијална книга Колумна24 - се случи во октомври 2020 година.

Информативна група Колумна24 - информативни услуги за приколки за автомобили и моторизација


Во исто време, развиваме неколку информативни услуги поврзани со автомобилската индустрија, особено за приколки и приколки за автомобили. Нашата најголема веб-страница, Колумна24, е веб-страница за општа намена со новости и понуди од нашата продавница за приколки. Покрај тоа, меѓу веб-страниците ќе најдете веб-страници со огласи, каде што секој ќе може да ги објавува своите понуди поврзани со транспорт, автомобилска и приколки за автомобили.

Kolumna24.plPrzyczepyOgloszenia.plPrzyczepyMarter.plPrzyczepyOgloszenia.comPrzyczepyOgloszenia.onlineSport//Kolumna24.plOgłoszenia//Kolumna24.plOgłoszenia Przyczepy Facebook

English Polski Deutsch Svenska Norsk Nederlands Český

SlovenskýcрпскиHrvatskiSlovenskiбългарскимакедонски Español

PortuguesaFrançaiseItalianaRomânăLietuviųLatviešuGjuha shqipe

ἙλληνικὴSuomiEestiMagyarTürkçe‏עִבְרִית‎عربىDansk

Политика за приватност Контакт

YouTube Facebook Twitter

© 2021 Група Kolumna24.pl. Сите права се задржани.

Купувајте Kolumna24.pl
+48 696 426 746  •  redakcja@kolumna24.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Полска
PrzyczepyOgloszenia